ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมทำบุญไหว้พระ ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ 2563 และส่งท้ายปีเก่า 2562 โดยคณะศึกษาดูงานได้เดินออกเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีในเช้าของวันที่ 21 ธ.ค. และได้แวะรับประทานอาหารเช้า ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ร้านชานเมือง 101

          จากนั้นได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านแซ่บซอย 9 พร้อมกับคณะผู้บริหารวิทยาลัยและร่วมบันทึกภาพ

          จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปร่วมสักการะสรีระสังขารพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) และชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

          ต่อมาคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้เดินทางไปยังวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (วัดเรืองแสง) ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และร่วมชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืนและบริเวณโดยรอบอุโบสถ จากนั้นได้เดินทางกลับที่พักที่ โรงแรม ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท  อำเภอโขงเจียม พร้อมร่วมรับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัยตามลำดับ

          ในวันที่ 22 ธ.ค. คณะศึกษาดูงานหลังรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักแล้ว ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ (หลวงปู่คำคนิง จุลมณี) อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และศึกษาดูงานต่อ ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์และได้เดินทางกลับจังหวัดขอนแก่นโดยสวัสดิภาพ