ในวันนี้ (26 ธ.ค.2562) นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยตัวแทนคณะอาจารย์ทั้งจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมทำบุญทำบุญทำบุญอัฐิ ดร.มังกร ภักดิ์โพธิ์ ผู้ก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอดีตครูใหญ่ โรงเรียนช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”) โดยได้ทำบุญถวายผ้าบังสกุลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดกลาง  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่ออุทิศบุญกุศลและเพื่อน้อมรำลึกถึง ดร.มังกร ภักดิ์โพธิ์ ผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

   

ดร.มังกร ภักดิ์โพธิ์ ผู้ก่อตั้ง/อดีตครูใหญ่คนแรก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ