นายธีระ บัณฑรวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาทในวันศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ให้กับโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนอีสาน 20 จังหวัด จำนวน 22 ล้านคน สามารถเข้าถึงการรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยการขยายโรงพยาบาล จากขนาด 1,100 เตียงเป็นขนาด 5,000 เตียง ซึ่งเป็นขนาดที่น่าจะสามารถช่วยดูแลคนอีสานได้ทั่วถึงในอัตราค่าบริการเท่าปกติตามที่ สปสช.กำหนดไว้ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 24,500 ล้านบาท ส่วนแนวคิดการระดมทุนเปิดรับบริจาคนั้นก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนไทยที่มีจิตกุศลทุกคนสามารถบริจาคได้