คุณธีระ บัณฑรวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนร่วมสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน “OPEN HOUSE 2020 เปิดโลกอาชีพสู่ยุค digital วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น”

          ซึ่งศูนย์แพทย์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนอีสาน 20 จังหวัด จำนวน 22 ล้านคน สามารถเข้าถึงการรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยการขยายโรงพยาบาล จากขนาด 1,100 เตียงเป็นขนาด 5,000 เตียง ซึ่งเป็นขนาดที่น่าจะสามารถช่วยดูแลคนอีสานได้ทั่วถึงในอัตราค่าบริการเท่าปกติตามที่ สปสช.กำหนดไว้ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 24,500 ล้านบาท ส่วนแนวคิดการระดมทุนเปิดรับบริจาคนั้นก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนไทยที่มีจิตกุศลทุกคนสามารถบริจาคได้ โดยมี ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ เป็นตัวแทนคุณธีระ บัณฑรวรรณ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเงินสมทบทุนในครั้งนี้