Makro walk-in interview กิจกรรมดีๆ สำหรับผู้ที่สนใจหางานในเขตภาคอีสาน พบกันได้ในวันจันทร์ ที่ 17 และ อังคาร ที่ 18 ก.พ. 2563 ที่โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ.ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่ : shorturl.at/vyUW0
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : shorturl.at/mwBP9
สอบถามข้อมูลโทร. 02-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-8166
หมายเหตุ : กรณีผ่านสัมภาษณ์ทางบริษัทฯ จะจัดให้ลงสาขาตามความเหมาะสมของผู้สมัคร