ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รุ่นที่ 43 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ส่วนหนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่คว้ารางวัลด้านวิชาการและด้านทักษะฝีมือก่อนจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ และสร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย