เนื่องจากนายนัฐพล เทียบชัยภูมิ และนายกฤตกรณ์ เวียงสงค์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 (Cabling Contest 2019) ซึ่งจัดการแข่งขันโดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จากการแข่งขันผลสรุปว่า นายกฤตกรณ์ เวียงสงค์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ของประเทศไทย และนายนัฐพล เทียบชัยภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศตั้งแต่รอบคัดเลือกระดับภาคกว่า 1,000 คน และได้เป็นตัวแทนในฐานะทีมชาติไทยไปแข่งขันต่อระดับอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 21-28 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้นายศุภกิจ วงศ์ปัจฉิมและนางสาวแสงเดือน คำพิมพา ในฐานะผู้ฝึกซ้อมได้นำนักศึกษาเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาตัวแทนในการแข่งขันระดับอาเซียนต่อไปพร้อมมอบช่อดอกไม้