ประกาศจากฝ่ายวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ณ ห้องฝ่ายวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกอำนวยการ) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.