วันนี้ (3 มีนาคม 2563) ในช่วงเช้ากิจกรรม 15 นาทีมีคุณค่าหน้าเสาธง นายสมใจ คงคาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา 2 รายการ ได้แก่ เกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการออมอย่างต่อเนื่อง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 รางวัล โดยธนาคารโรงเรียน และเกียรติบัตรนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีคณาจารย์ตัวแทนสาขาวิชารับมอบเกียรติบัตรเพื่อนำไปมอบให้แก่นักศึกษาต่อไป

ภาพการมอบรางวัลนักศึกษาที่มีผลการออมอย่างต่อเนื่อง

ภาพการรับมอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34