5 ข้อ วิธีป้องกันไวรัส COVID-19

ข้อที่ 1 ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า

ข้อที่ 2 ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น


ข้อที่ 3 หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุดจาก องค์การอนามัยโลก หรือ WHO

ข้อที่ 4 สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ


ข้อที่ 5 งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

ด้วยความปรารถนาดีจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น อย่าลืมรักษาสุขภาพและปฏิบัติตาม 5 ข้อข้างบนด้วยน้า…