หลังจากที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศปิดการเรียนการสอน (เหตุพิเศษ) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ไปนั้น นักศึกษาใหม่ที่ต้องการจะสมัครเรียน สามารถสมัครเรียนและมอบตัวนักศึกษาใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง