วันนี้ (20 มีนาคม 2563) นายนันทวัฒน์ หงษ์จอหอ นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตัวแทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น เข้าแข่งขันรายการการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (World Skill Thailand) ระดับประเทศ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (2 Silver) รายการการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับประเทศ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ มาได้สำเร็จและได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน World Skill ระดับอาเซียนต่อไป โดยทำคะแนนรวมในการแข่งขันไปได้ 721 คะแนน ซึ่งนายนันทวัฒน์ หงษ์จอหอ ได้ผ่านฝึกซ้อมและฝึกทักษะต่างๆ อย่างเข้มข้นก่อนเดินทางไปแข่งขันโดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม คือ นางสาวแสงเดือน คำพิมพา (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) และนายธวัชชัย ศรีษะ (อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศิษย์เก่าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอดีตผู้เข้าร่วมการแข่งขัน World Skill ได้อันดับที่ 4 ระดับอาเซียน)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันและบรรยากาศการเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รางวัลดังกล่าว