นายสมใจ คงคาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้ออกมาชี้แจงการปิดการเรียนการสอนของวิทยาลัย (เหตุพิเศษ) และชี้แจงมาตรการป้องกัน ควบคุมและการรับมือกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงและกำลังระบาดเป็นวงกว้างในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย และหลังจากมีความห่วงใยนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ทางคณะผู้บริหารฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ลงความเห็นประกาศปิดการเรียนการสอน (เหตุพิเศษ) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยให้นักศึกษาที่ต้องเรียนในช่วงภาคฤดูร้อน เรียนผ่านทางระบบออนไลน์ รวมไปถึงการรับสมัครก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครโดยสมัครและมอบตัวผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งสิ้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ชมคลิปวิดีโอความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19ได้ในช่องยูทูปวิทยาลัย (Netc Chanel)

ชมคลิปคลิกที่นี่