เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 คุณธีระ บัณฑรวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการมูลนิธิยกระดับการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่น AEV ผลิตภัณฑ์ ZOLL จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 540,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เป็นผู้รับมอบเครื่องช่วยหายใจดังกล่าว เพื่อเพิ่มเครื่องมือทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มอบหน้ากากเฟสชิวแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วย โดยหน้ากากเฟสชิวเป็นหน้ากากที่จัดทำขึ้นจากการระดมทุนและร่วมมือร่วมใจกันของคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยน้ำดื่มอีกจำนวน 30 แพ็ค มอบให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นกำลังและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ภาพการมอบเครื่องช่วยหายใจฯ หน้ากากเฟสชิว และน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น