…วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น หรือ เทคโนภาคฯ ขอนแก่น เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือทางการศึกษาที่ก่อตั้งมานานกว่า 45 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ.2518 ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตร ปวช. (ภาคปกติ) และ ปวส. (ภาคปกติ/ภาคเสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชามากกว่า 13 สาขาวิชา รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน แต่นอกจากนี้ ในโพสต์นี้ยังมี 10 เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับเทคโนภาคฯ ขอนแก่นที่คุณอาจจะยังไม่รู้ เราไปดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้าง?…