เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้นำ JOB BOX หรือ ตู้งาน (JOB BOX “ตู้งาน” หางานไว…ใน 1 นาที) ซึ่งเป็นเครื่องที่มาพร้อมกับระบบจัดหางานแบบอิเล็กทรอนิกส์มามอบและติดตั้งให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณทางเข้าชั้น 1 ตึกอำนวยการ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นในการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการหางานให้กับนักศึกษาภายในวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาได้เข้ามาใช้บริการ

          ซึ่งเครื่อง JOB BOX สามารถค้นหาข้อมูลอัตราการรับสมัครเข้าทำงานจากบริษัท องค์กร และสถานประกอบการต่างๆ ได้หลากหลายประเภทงาน ทั้งประเภทตามวุฒิการศึกษาและนอกเหนือจากวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหัวข้อ “จับคู่คนให้ตรงกับงาน จัดหางานให้ตรงกับใจ” เพียงคุณนำบัตรประชาชนสอดเข้าที่เครื่อง เมื่อเครื่องอ่านข้อมูลบัตรแล้วสามารถดำเนินการกดเลือกตั้งค่าการใช้งานได้ตามต้องการในระบบที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่าย รวมไปถึงยังสามารถเลือกภูมิภาคหรือจังหวัดเพื่อเลือกพื้นที่ในการสมัครงานตามต้องการได้อีกด้วย