ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์จากฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง กำหนดการรายงานตัวและรับอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อส่งรายงานให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาเท่าได้แก่ระดับชั้นใดบ้าง?
-สำหรับนักศึกษาเก่าเลื่อนระดับชั้น ได้แก่ ระดับ ปวช.ปีที่ 1 เลื่อนชั้นขึ้น ปวช.ปีที่ 2 ปวช.ปีที่ 2 เลื่อนชั้นขึ้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 1 เลื่อนชั้นขึ้น ปวส.ปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2563

รายงานตัวระหว่างวันที่เท่าไหร่?
-วิทยาลัยได้กำหนดวันและเวลาในการรายงานตัวรอบสุดท้ายระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-15.30 น.

รายงานตัวเลื่อนระดับชั้นที่ใด?
-สามารถติดต่อรายงานตัวได้ที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 1