กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการวันปฐทนิเทศสำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีกำหนดออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา

#วันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

👉วันที่ 8 ก.ค.2563

– วันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีกำหนดออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกสาขาวิชา เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประภากรอนุสรณ์ 2 อาคาร 8B ชั้น 5 โดยแต่งกายชุดนักศึกษาตามระดับชั้นของตนให้เรียบร้อย*

#วันเริ่มฝึกงาน

👉วันที่ 13 ก.ค.2563

– กำหนดวันเริ่มฝึกงาน นักศึกษาประจำ ณ สถานที่ฝึกงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่และฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามระยะเวลาที่กำหนด

*หมายเหตุ : ขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน COVID-19 และข้อปฏิบัติของทางวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สอบถามเพิ่มเติม
Tel.043-222781
www.netc.ac.th
Facebook : netc.ac.th
Line Account ID : @cgh0818n
Instagram : net_khonkaen
Twitter : netc_kk

youtube : Netc Chanel