📣ตามคำเรียกร้อง!!!
“เทคโนภาคฯ ขอนแก่นขยายโอกาสทางการศึกษากับโควตาทุนการศึกษาและสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาใหม่ 2563
โค้งสุดท้าย โอกาสสุดท้าย”

📌วันที่ 1-13 กรกฎาคมนี้เท่านั้น!

👉โควตาทุนการศึกษา ระดับ ปวช.
#ทุนสายสามัญสู่สายอาชีพ
โควตา 54 คนสุดท้าย
-ไม่กำหนดเกรด มอบตัวภาคเรียนที่ 1/2563 ทั้งหมดเพียง 2,775 บาท*

#ทุนเรียนดี
โควตา 45 คนสุดท้าย
-เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป มอบตัว 1,500 บาท/ภาคเรียน ตลอดหลักสูตร 3 ปี*

👉สิทธิพิเศษและทุนการศึกษา ระดับ ปวส.
#สิทธิพิเศษ
-ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบภายในวันที่ 1-13 กรกฎาคม 2563 รับส่วนลดค่าธรรมเนียมอื่นๆ 950 บาท พร้อมได้รับเสื้อสูทฟรี! 1 ตัว มูลค่า 1,250 บาท*

#ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเก่าเทคโนภาคฯเรียนต่อที่เดิม
-รับทุนการศึกษาสูงสุดมูลค่า 8,000 บาท*

*เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

คลิก#สมัครเรียน
-หลักสูตร ปวช./ปวส. ภาคปกติและทวิภาคี
-หลักสูตร ปวส. ภาคเสาร์-อาทิตย์
สามารถสมัครได้ทั้งแบบ Walk In และแบบผ่านช่องทางออนไลน์

🖱สมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์คลิก : http://netc.sisacloud.com?net

สอบถามเพิ่มเติม
Tel.043-222781
www.netc.ac.th
Facebook : netc.ac.th
Line Account ID : @cgh0818n
Instagram : net_khonkaen
Twitter : netc_kk

youtube : Netc Chanel

#dek63 #สายอาชีพ #ปวช #ปวส
#ปวสคนทำงาน #มัยธมต้น #มัธยมปลาย #รอบสุดท้าย
#เทคโนภาคฯขอนแก่น #สมัครเรียน #โควตารอบสุดท้าย