NEU&NET Football And Futsal Academy Khonkaen

คณะผู้บริหาร ​ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​  โดยท่าน ดร.เอกอนันต์  สมบัติสกุลกิจ

ลงนามความร่วมมือ NEU&NET Football And Futsal Academy Khonkaen

กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ จ.ขอนแก่น​   ในการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล​ รุ่นอายุ​ 16​ ปี 

นับเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกในภาคอีสานที่จัดตั้งทีม NEU&NET Football And Futsal Academy Khonkaen

มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนไทยในสายอาชีพ  สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ฟุตบอล-ฟุตซอล  

จากผู้เข้ารวมคัดเลือกทั่วประเทศจำนวน 350 คน เราได้คัดเหลือ 40 คนสุดท้ายเข้าเป็นนักกีฬาทุนกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น