บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เทคโนภาคฯ ขอนแก่น

     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านมาตราการคัดกรองและป้องกันโควิด-19 ในการคัดกรองนักเรียนนักศึกษา รวมถึงคณะอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในวิทยาลัยฯอย่างเคร่งครัด ภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งทุกคนที่เข้ามาภายในวิทยาลัยฯจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และต้องผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิและสแกน QR Code ไทยชนะทุกคน เมื่อเข้า-ออกภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงได้มีจุดบริการเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และสบู่ล้างมือตามจุดต่างๆภายในวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและฆ่าเชื้อโรค และยังได้มีการจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันโควิด-19 และเครื่องหมายสำหรับการเว้นระยะห่างตามจุดๆต่างๆ เช่น โดมอเนกประสงค์ โรงอาหาร เป็นต้น

     นอกจากนี้ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาต่างๆ ได้มีการจัดให้ใช้พื้นที่แบบ Social Distancing โดยการจำกัดให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเว้นระยะเครื่องในการนั่ง และจัดเก้าอี้ในห้องเรียนแบบเว้นระยะห่างอีกด้วย

“ภาพบรรยากาศช่วงสัปดาห์แรกของวันเปิดภาคเรียนแบบวิถี New Normal และ Social Distancing”