พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้มีพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายสมใจ คงคาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานโดยถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพิธีดังกล่าวถูกจัดขึ้น ณ เวทีกลาง โดมอเนกประสงค์ (อาคาร 11) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ในช่วงเช้า

     ต่อมาในเวลา 13.00 น. ตัวแทนคณะอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาเทคโนภาคฯ ขอนแก่น กลุ่มเยาวชนจิตอาสา ได้ออกทำกิจกรรมจิตอาสาภายนอกวิทยาลัยฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและทำความดีสร้างจิตสาธารณะต่อสังคม โดยได้มีการแบ่งกลุ่มทำความสะอาดตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ ได้แก่บริเวณสะพานลอยข้ามถนนมิตรภาพ ทางเดินเท้าภายในซอยชุมชนเทคโนภาค ตลาดต้นตาล รวมถึงวัดศรีอาราม (บ้านกอก) และวัดวุฒาราม

“ภาพพิธีราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสา”