สถานการณ์ในช่วงนี้ นอกจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ต้องระวังแล้ว หลายจังหวัดในประเทศไทยก็กำลังเผชิญกับอีก 1 โรคที่กำลังแพร่ระบาดในตอนนี้ นั้นก็คือ “โรคไข้เลือดออก” และยังรวมถึงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ยังคงมียอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอยากต่อเนื่อง

     เช็คอาการของโรคไข้เลือดออกด่วนๆ จากโปสเตอร์นี้ และอย่าลืมหาวิธีป้องกันตนเองและครอบครัวให้ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคไข้เลือดออก รวมถึงโรคที่เกิดนำโดยยุงลาย และอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยน้า