รณรงค์ป้องกันและกำจัด “ยุงลาย” ด้วยมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค”

เก็บบ้าน | เก็บขยะ | เก็บน้ำ

     ช่วงนี้หลายจังหวัดในประเทศไทยมียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคที่นำโดยยุงลายเป็นพาหะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว กลุ่มโรคที่นำโดยยุงลายเป็นพาหะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราทุกต้องระมัดระวังและป้องกันในตอนนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มโรคที่เกิดขึ้นได้ง่ายในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย

     วันนี้ผู้เขียนจึงนำ “วิธีป้องกันและกำจัด ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค” มาฝาก ซึ่งมาตรการนี้สามารถป้องกันได้ถึง 3 โรคที่นำโดยยุงลายเป็นพาหะ ได้แก่ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ส่วน 3 เก็บ 3 วิธีง่ายๆ ที่สามารถป้องกันและกำจัดยุงลายได้นั้น มีดังนี้

เก็บบ้าน
– เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงเกาะพัก

เก็บขยะ
– เก็บขยะเศษภาชนะ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายได้

เก็บน้ำ
– เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ให้ปล่อยน้ำทิ้ง หรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ

     รู้วิธีป้องกันและกำจัดยุงลายง่ายๆ กันแล้ว อย่าลืมปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่นำโดยยุงลายเป็นพาหะกันด้วยเด้อ!

” วันนี้คุณเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วหรือยัง? “