กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประเพณีสันทนาการโต้วาที วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเก่า (รุ่นพี่) และนักศึกษาใหม่ 2563 (รุ่นน้อง) รวมไปถึงได้มีการแข่งขันสันทนาการโต้วาทีประจำปี รอบชิงชนะเลิศรางวัลศักยภาพสาขา และการประกวดความสามารถด้านบุคลิกภาพ (New Star N.E.T.C. 2020) เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถและบุคลิกภาพดีมาร่วมเป็นผู้นำด้านกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณธีระ บัณฑรวรรณ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ วิทยาลัยฯ พญ.ศิริกัญญา ตงศิริ และคุณชิตพล ตงศิริ ผู้จัดการ/ผู้บริหาร จากชีตาคลินิคเวชกรรม ผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนอื่นๆ อีกมากมายในการมอบของรางวัลและ Gift Voucher แก่ผู้เข้าประกวด

     นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษาในการเต้นประกอบเพลง (Cover Dance) และเปิดตัวนักศึกษาที่ได้รับทุนนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล สโมสรมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาทุนกีฬาในการแข่งขันในรายการต่างๆ ซึ่งบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง สร้างสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายในสาขาวิชา และความเป็นอันหนึ่งอันเดียว เป็นสถาบันเดียวกัน และความมีน้ำใจนักกีฬา สร้างรอยยิ้มและความทรงจำมากมายในวันนี้

สรุปผลรางวัลกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประเพณีสันทนาการโต้วาที เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลศักยภาพสาขายอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลชนะเลิศ – สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและคอมพิวเตอร์กราฟิก

การประกวด NEW STAR N.E.T.C. 2020

รางวัลชนะเลิศ MISTER N.E.T.C. 2020 – นายดนุพล บุญสิทธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและคอมพิวเตอร์กราฟิก

รางวัลชนะเลิศ MISS N.E.T.C. 2020 – น.ส.ยุวธิดา เจริญชัย สาขาวิชาการบัญชี

รางวัลชนะเลิศ MISS QUEEN N.E.T.C. 2020 – กัญญ์วรา คำษาวงศ์ สาขาวิชาการบัญชี

 

“ภาพส่วนหนึ่งของบรรยากาศกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประเพณีสันทนาการโต้วาที เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563”