เทคโนภาคฯ ขอนแก่น บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี!
โดยได้รับการสนันสนุนน้ำมันเครื่องจาก Nationwide Ambulance

          วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาและคณะอาจารย์ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมออกบริการชุมชนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ฟรี! ในงานการแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำ ประจำปี 2563 Thailand Powerboat 2020 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการจัดการแข่งขันระดับประเทศไทย ซึ่งการออกบริการชุมชนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนน้ำมันเครื่องในการเปลี่ยนถ่ายจาก บริษัท เนชั่นไวด์แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส น้ำเครื่องยี่ห้อ IDEMITSU 4T MB 10W-40 Semi Synthetic จากประเทศญี่ปุ่น

          ในวันนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสมใจ คงคาชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันและเยี่ยมชมบูธบริการของวิทยาลัยฯ รวมทั้งได้พบปะกับตัวแทนนักศึกษาและคณะอาจารย์ที่ได้ออกให้บริการภายในงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นการนำนักศึกษาออกมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยตรง ทำให้นักศึกษาเกิดทักษะในการทำงานเพิ่มมากขึ้น