“นักศึกษา เทคโนภาคฯ ขอนแก่น เข้าร่วมการอบรม โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมการอบรม โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ กรีนโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น โดยมีอาจารย์อติชัย ไกรยะรัตน์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลและนำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

“ภาพส่วนหนึ่งของบรรยากาศการเข้าร่วมการอบรม”