“บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”
     ขอเชิญชวนคณะอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ใน ” โครงการ กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 ” โดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ (อาคาร 11) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป