“เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ร่วมปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7”

     ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้มีกิจกรรมการร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 (กยศ. BLOOD FOR LIFE)” โดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สภากาชาดไทย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มีการจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์ (อาคาร 11) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้คณะอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย ในการนำไปเก็บในคลังเลือดกลางเพื่อประโยชน์ในการรักษาชีวิตของผู้คนในทางการแพทย์ต่อไป เป็นการสร้างกุศลและความดีงาม ความช่วยเหลือและเสียสละต่อสังคมไทย โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และพยาบาลจากหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลขอนแก่น และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งคณะเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบริการและร่วมดูแลภายในงาน

     นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการบริการน้ำดื่ม N.E.T. ข้าวต้ม และอาหารว่างให้ทานฟรีสำหรับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้ และยังมีการขับร้องบทเพลงต่างๆ สร้างบรรยากาศและสีสันภายในงานรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้อีกด้วย