เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ บริเวณบึงแก่นนคร และ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี เขตเทศบาลนครขอนแก่น
โดยตัวแทนนักศึกษาของทางวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม-ชุมชน ร่วมในงาน
“พิธีทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL”
กิจกรรมภายในงาน โดยมีประชาชนชาวขอนแก่น จำนวนกว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว