เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ร่วมกิจกรรมงานทอดกฐิน ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ด้วยการนำน้ำดื่มวิทยาลัยฯ ให้บริการแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมภายในงาน
พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมโรงทานในจุดบริการของทางวัดที่จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้มาร่วมงานเช่นเดียวกัน