“นักศึกษาเทคโนภาคฯ ขอนแก่น ร่วมทำจิตอาสา อย่างต่อเนื่อง”

     ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากทุกสาขาวิชา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ณ วัดศรีอาราม  และวัดไทรทอง โดยตัวแทนนักศึกษาได้บริการน้ำดื่มของวิทยาลัยฯ แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมในงานทอดกฐินภายในวัด รวมถึงได้มีการเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดพื้นที่ใช้สอยภายในวัด และยังร่วมจัดเตรียมสถานที่ช่วยเหลือทางชุมชนอีกด้วย

“ภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมจิตอาสา”