“ประชาธิปไตยอยู่ในมือทุกคน”

     เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 “ โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 8 คนจากประธานชมรมวิชาชีพทั้ง 8 สาขาวิชาหลัก ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสูงสุด ได้แก่ นางสาวสุนิษา ศรีหาวงษ์ ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและคอมพิวเตอร์กราฟิก นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ระดับ ปวส.ปีที่ 1 ชนะการเลือกตั้งทั้งหมด 121 คะแนนเสียง จากผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 470 คนในวันเลือกตั้งดังกล่าว ณ โรงยิม อาคาร 9 อเนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. และได้มีการนับคะแนน ณ อาคาร 11 โดมอเนกประสงค์ในเวลาต่อมา

     ซึ่งในสัปดาห์การเลือกตั้ง ได้มีการกล่าวปราศรัยแจ้งนโยบายจากผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอและแบบพบปะ ขึ้นเวทีปราศรัยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นการปราศรัยออนไลน์ครั้งแรก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถที่จะรับชมและรับฟังนโยบายได้อย่างสะดวกสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอปราศรัยออนไลน์ดังกล่าวลงใน เพจ อวท.เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ซึ่งเป็นเพจอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

     จากนี้ นางสาวสุนิษา ศรีหาวงษ์ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ นายก อวท.เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 นับตั้งแต่บัดนี้ควบคู่ไปกับ นายก อวท.เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์การ และจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปธรรมในปีการศึกษา 2564 ต่อไป

“ภาพบรรยากาศการเลือกตั้ง นายก อวท.เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564”