วันนี้ 20 ตุลาคม 2563 จังหวัดขอนแก่นได้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 101 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณราธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งจัดขึ้นที่ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ  ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมีทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมวางพวงมาลา ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะในครั้งนี้ด้วย นำโดย นายสมใจ คงคาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยอาจารย์อิทธิพล ชัชวาลย์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประจำวิทยาลัยฯ และตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

“ภาพบรรยากาศตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ”