วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา คณะดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมใจ คงคาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้นำวางพวงมาลาของวิทยาลัยฯ

            ทั้งนี้ เนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

“ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช”