วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563) ในช่วงหลังการทำกิจกรรมหน้าเสาธง ได้มีการมอบรางวัลจากหอสมุดวิทยาลัย โดยมี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและกิจกรรมสัมพันธ์ อาจารย์ภิเษกสิทธิ์ ชุมแวงวาปี เป็นผู้มอบรางวัล “นักยืมยอดเยี่ยม” ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางหอสมุดวิทยาลัย ตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางแฟนเพจของวิทยาลัยเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากจำนวนการยืมหนังสือสูงที่สุดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะได้รับของรางวัลจากทางหอสมุดวิทยาลัย มีรายชื่อ ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ นางสาว ชนิตกานต์ ศรีคุณแสน ปวช.1  ได้รับหมวกกันน็อค
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว ชนกกานต์ เอี่ยมป้อ ปวช.3 ได้รับแก้วเยนติ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาว ศุรีลักษณ์ บุรีวงษ์ ปวช.3 ได้รับแก้วเยนติ
  4. รางวัลชมเชย นางสาว บุษราภรณ์ ศรีสุทอ ปวช.3 ได้รับแก้วเยนติ
  5. รางวัลชมเชย นาย ถิรวัฒน์ ทองสงคราม  ปวส.2  ได้รับแก้วเยนติ

“ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมนักยืมยอดเยี่ยมกับทางหอสมุดวิทยาลัย”