“จ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐจ่ายครึ่งนึง เอกชนจ่ายครึ่งนึง ดึงเด็กจบใหม่มีงานทำ”
     เมื่อวันที่ ๓ พย. ๖๓ ที่ผ่านมา นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ. ขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมการจ้างงานสำหรับนักศึกษา และบัณฑิตที่จบใหม่ ให้มีงานทำ โดย รัฐช่วยออกค่าจ้างครึ่งนึง เอกชน ออกครึ่งนึง เป็นระยะเวลา ๑ ปี เริ่ม ๑ ตค. ๖๓ – ๑ ตค. ๖๔
วุฒิการศึกษา ม.๖/ ปวช. อัตราจ้าง ๙,๗๕๐ บ.
ปวส. อัตราจ้าง ๑๑,๕๐๐ บ.
ป.ตรี อัตราจ้าง ๑๕,๐๐๐ บ.
     นายปรีชา พันธ์นิกุล รองประธานหอการค้าขอนแก่น ได้กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดี แต่ผู้ประกอบการเองต้องระมัดระวัง มิให้การจ้างงานคนใหม่ไม่ไปกระทบคนเก่าด้วย และแรงงานที่เป็นที่ต้องการส่วนใหญ่เป็นสายวิชาชีพ มีความต้องการมากกว่าปริญญาตรี
     ทางด้าน น.ส เพ็ญวดี รัตตกูล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่น มีสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมจำนวน ๔,๐๐๐ แห่ง ตั้งเป้าจะมีการจ้างงานตามโครงการนี้ ๓,๑๒๐ อัตรา มี นักศึกษา และบัณฑิต จบใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๑๖๒ คน จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ นี้
     สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com เมื่อสมัครลงทะเบียนเข้าระบบแล้ว จะมีการแยกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภท ผู้จบการศึกษาใหม่ และ ประเภทผู้ประกอบการ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. สนง.จังหางานจังหวัดขอแก่น โทร. 043 330197 ต่อ 11