เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เดินทางไกล ณ 

ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ จังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรมเป็นการเรียรู้ทักษะและเรียนรู้การใช้ชีวิตเอาตัวรอดเมื่อมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้น

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  :  https://drive.google.com/file/d/13YBp2vj6Wdi26yFKxBuQhxwdBePMt_jL/view?usp=sharing