เทคโนภาคฯ ขอนแก่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

     ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2564) ได้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร โดยมี ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนแม่บ้านนักการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โดยหลังจากได้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรแล้ว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติทำความสะอาดพื้นที่บริเวณหน้าวิทยาลัยและเขตชุมชนเทคโนภาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพกิจกรรมบางส่วน