เด็กโนภาคฯขอนแก่นคว้าแชมป์ การแข่งขันกรมฝีมือแรงงานแห่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ภาค 6

เด็กโนภาคฯขอนแก่นคว้าแชมป์ การแข่งขันกรมฝีมือแรงงานแห่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ภาค 6

...
Read More