ศึกษาห้องเรียน STEM ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ศึกษาห้องเรียน STEM ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้นำคณะครูเข้าศึกษาและเยี่ยมชมเครื่องมืออุปกรณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และบรรยากาศการเรียนการสอน ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับห้องห้องเรียน STEM ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ โดย รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี ได้ให้คำแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานและความต้องการของบริษัทและตลาดแรงงานในปัจุบัน ...
Read More
เอกสารการขอรับทุนการศึกษานักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

เอกสารการขอรับทุนการศึกษานักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

เอกสารการขอรับทุนการศึกษานักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSpIfNWP13EtTMz5g7VUTM8utS_5vxC9YTrEQAMtNUQ1cxNA/viewform       ดาวน์โหลดเอกสารการขอรับทุนการศึกษา โควตา2563ทุนเรียนดี โควตา2563ทุนศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ทุนการศึกษา100คนแรก...
Read More
นายธีระ บัณฑรวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท

นายธีระ บัณฑรวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท

นายธีระ บัณฑรวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาทในวันศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ให้กับโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนอีสาน 20 จังหวัด จำนวน 22 ล้านคน สามารถเข้าถึงการรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยการขยายโรงพยาบาล จากขนาด 1,100 เตียงเป็นขนาด 5,000 เตียง ซึ่งเป็นขนาดที่น่าจะสามารถช่วยดูแลคนอีสานได้ทั่วถึงในอัตราค่าบริการเท่าปกติตามที่ สปสช.กำหนดไว้ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 24,500 ล้านบาท ส่วนแนวคิดการระดมทุนเปิดรับบริจาคนั้นก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนไทยที่มีจิตกุศลทุกคนสามารถบริจาคได้ ...
Read More
รับสมัครแม่บ้าน 1 อัตรา

รับสมัครแม่บ้าน 1 อัตรา

รับสมัครแม่บ้าน 1 อัตรา (งานประจำ/ทำงานที่วิทยาลัยฯ) หน้าที่ทำความสะอาดทั่วไป หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย เอกสาร: รูปถ่าย 1 นิ้ว , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ติดต่อสมัครได้ที่วิทยาลัยฯฝ่ายงานบุคคล หรือ ฝ่ายอาคารสถานที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.พริสรา(ฝ่ายบุคคล) 095-2303999 ...
Read More
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ...
Read More
แจ้งปัญหาการใช้งานเครือข่าย

แจ้งปัญหาการใช้งานเครือข่าย

ปัญหาจากการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการเข้าใช้งานดังนี้ ซอฟต์แวร์ - อาจมี application บางตัวที่ทำให้เกิดการขัดข้องจากระบบภายใน ฮาร์ดแวร์  - อุปกรณ์รับสัญญาณชำรุด หรือ ไม่รับรองกับรูปแบบการรับสัญญาณ เครือข่าย -  อุปกรณ์ส่งสัญญาณชำรุด หรือเกิดการขัดค่องการส่งสัญญาณ หากเกิดปัญหาการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต หรือ การล็อกอินเข้าใช้งาน WIFI ของวิทยาลัยฯ โปรดแจ้งมายัง  Line ID : @203gaxkz...
Read More