วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ...
Read More
แจ้งปัญหาการใช้งานเครือข่าย

แจ้งปัญหาการใช้งานเครือข่าย

ปัญหาจากการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการเข้าใช้งานดังนี้ ซอฟต์แวร์ - อาจมี application บางตัวที่ทำให้เกิดการขัดข้องจากระบบภายใน ฮาร์ดแวร์  - อุปกรณ์รับสัญญาณชำรุด หรือ ไม่รับรองกับรูปแบบการรับสัญญาณ เครือข่าย -  อุปกรณ์ส่งสัญญาณชำรุด หรือเกิดการขัดค่องการส่งสัญญาณ หากเกิดปัญหาการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต หรือ การล็อกอินเข้าใช้งาน WIFI ของวิทยาลัยฯ โปรดแจ้งมายัง  Line ID : @203gaxkz...
Read More
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประกาศไปยังนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา  08.00 น.     เริ่มปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง...
Read More
ถวายพระพรบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ถวายพระพรบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ภาพบรรยากาศพิธีพระบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๒   ขอขอบคุณภาพจาก สำนักพระราชวัง และ https://web.facebook.com/ThaiRoyalFamilyNews/...
Read More
ประกาศช่วงลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศช่วงลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ ให้นักศึกษาทุกระดับชั้น  ทุกสาขาวิชา ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา  2561 สามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ในระหว่างวันที่  1-17 มีนาคม 2562 ที่ห้องวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 1  ในเวลาทำการ (08.30 - 16.00 น.) . หรือ สอบถามได้ที่ 043 - 222781     หมายเหตุ - ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนแต่ละระดับชั้นสามารถสอบถามได้ที่ห้องวิชาการ...
Read More
เปิดประสบการณ์ขั้นสุดยอด สัมมนาฟรี! เจ้าหน้าที่บนเรือสำราญ

เปิดประสบการณ์ขั้นสุดยอด สัมมนาฟรี! เจ้าหน้าที่บนเรือสำราญ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท Work On Cruise (เวิร์ค ออน ครูซ จำกัด) เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำงานบนเรือสำราญ งานต่างประเทศ  ท่องรอบโลก  อายุระหว่าง 19 -38 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป ที่มีใจรักในงานบริการ เข้าสัมมนาฟรี เกี่ยวกับงานบนเรือสำราญ ผู้ที่มาสัมมนานอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพบนเรือสำราญแล้วยังมีโอกาสได้ทำงานบนเรือสำราญ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ขั้นตอนการเรียน  ขั้นตอนที่ 1.  - เข้าร่วมคอร์สเรียนกับ บริษัท เวิร์ค ออน ครูซ จำกัด เป็นระยะเวลานาน 2 เดือน - เรียนในด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ ศัพท์ด้านการบริการ จาก ครู ชาวต่างชาติ - เรียนภาคปฏิบัติด้านการทำงานบริการ รวมถึง ตำแหน่งต่างๆบนเรือสำราญ - เตรียมความพร้อม ในด้านการบริการ บนเรือสำราญ และ โรงแรม เพื่อเข้าสู่การทำงานจริง ขั้นตอนที่  2. หาประสบการณ์ฝึกงานที่โรงแรม 3 เดือน (ทางสถาบันจะเป็นผู้จัดหาให้) ขั้นตอนที่ 3. ทำการสอบ MARINE TEST ( มีการสอนการสอบสัมภาษณ์ ) ข้อสอบ MARINE TEST นั้นเป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่จะทำงานบนเรือสำราญทุกคนต้องทำการทดสอบให้ผ่านก่อนจะดำเนินการไปทำงานบนเรือสำราญ ซึ่งสามารถสอบซ้ำได้ในกรณีที่ไม่ผ่าน ค่าใช้จ่ายครั้งละ 500-700 บาท (ไม่รวมในค่าใช้จ่ายอบรม) ขั้นตอนที่ 4. หลังจากสอบ MARINE TEST เรียบร้อยแล้ว จะเป็นการอบรม STCW (หลักสูตรมาตรฐานการใช้ชีวิตในทะเล) หลักสูตร STCW 7 หลักสูตร: •วิชาการดำรงชีพในทะเล •ความรู้พื้นฐานความปลอดภัย •วิชาป้องกัน และดับไฟ •เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเรือ •วิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น •การจัดการกลุ่มผู้โดยสาร •วิชาความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม ค่าใช้จ่ายประมาณ 6,000 - 9,000 บาท (ไม่รวมในค่าใช้จ่ายอบรม)   ขั้นตอนที่ 5. การเตรียมเอกสาร หลังจากเรียน STCW • ทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) • ทำหนังสือเดินทางคนเรือ (SEAMAN BOOK) • ตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง • ตรวจสารเสพติด ตามที่บริษัทเรือกำหนด • ขึ้นทะเบียนที่กรมแรงงาน • ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับประเทศที่จะเดินทางไปขึ้นเรือ • เช็คประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • ฉีดวัคซีนก่อนการเดินทาง ขั้นตอนการเตรียมตัว และ เตรียมเอกสารก่อนการเดินทาง หลังจากสัมภาษณ์งานกับทางบริษัทเรือผ่าน ผู้สมัครจะมีเวลา 2-3 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และบริษัทเรือที่ทำการว่าจ้าง ผู้สมัครจะต้องพร้อมลงเรือหลังจากมีการตอบรับท่านเข้าทำงาน ทางบริษัทจะเป็นผู้ดูแล และเตรียมความพร้อมเพื่อมั่นใจว่า เอกสารที่ต้องใช้ประจำตัวท่าน มีความถูกต้องตามข้อกำหนดของการขึ้นไปทำงานบนเรือสำราญ นอกเหนือจากนั้นทางบริษัทเรือเองจะเป็นผู้ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่านเตรียมพร้อมทำงานบนเรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-255-2240 , 061- 9699687   ...
Read More