เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2562 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและคมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

จัดกิจกรรมการแข่งขัน Pubg Mobile Tachnophak E-Sport Game 2019

ตลอดการแข่งขันมีตัวแทนนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชา เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมครั้งนี้