บรรยากาศนักศึกษาร่วมจิตอาสาทำกระทงจากใบตองเทียมใส่อาหารในงานพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) เพื่อส่งมอบให้ใช้ในการใช้เป็นภาชนะรองรับอาหารในโรงทาน ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น