มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท Work On Cruise (เวิร์ค ออน ครูซ จำกัด)

เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำงานบนเรือสำราญ งานต่างประเทศ  ท่องรอบโลก  อายุระหว่าง 19 -38 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป ที่มีใจรักในงานบริการ เข้าสัมมนาฟรี เกี่ยวกับงานบนเรือสำราญ

ผู้ที่มาสัมมนานอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพบนเรือสำราญแล้วยังมีโอกาสได้ทำงานบนเรือสำราญ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท

ขั้นตอนการเรียน 

ขั้นตอนที่ 1. 

– เข้าร่วมคอร์สเรียนกับ บริษัท เวิร์ค ออน ครูซ จำกัด เป็นระยะเวลานาน 2 เดือน
– เรียนในด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ ศัพท์ด้านการบริการ จาก ครู ชาวต่างชาติ
– เรียนภาคปฏิบัติด้านการทำงานบริการ รวมถึง ตำแหน่งต่างๆบนเรือสำราญ
– เตรียมความพร้อม ในด้านการบริการ บนเรือสำราญ และ โรงแรม เพื่อเข้าสู่การทำงานจริง

ขั้นตอนที่  2. หาประสบการณ์ฝึกงานที่โรงแรม 3 เดือน (ทางสถาบันจะเป็นผู้จัดหาให้)

ขั้นตอนที่ 3. ทำการสอบ MARINE TEST ( มีการสอนการสอบสัมภาษณ์ ) ข้อสอบ MARINE TEST นั้นเป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่จะทำงานบนเรือสำราญทุกคนต้องทำการทดสอบให้ผ่านก่อนจะดำเนินการไปทำงานบนเรือสำราญ ซึ่งสามารถสอบซ้ำได้ในกรณีที่ไม่ผ่าน ค่าใช้จ่ายครั้งละ 500-700 บาท (ไม่รวมในค่าใช้จ่ายอบรม)

ขั้นตอนที่ 4. หลังจากสอบ MARINE TEST เรียบร้อยแล้ว จะเป็นการอบรม STCW (หลักสูตรมาตรฐานการใช้ชีวิตในทะเล)
หลักสูตร STCW 7 หลักสูตร:
•วิชาการดำรงชีพในทะเล
•ความรู้พื้นฐานความปลอดภัย
•วิชาป้องกัน และดับไฟ
•เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเรือ
•วิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
•การจัดการกลุ่มผู้โดยสาร
•วิชาความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่าใช้จ่ายประมาณ 6,000 – 9,000 บาท (ไม่รวมในค่าใช้จ่ายอบรม)

 

ขั้นตอนที่ 5. การเตรียมเอกสาร หลังจากเรียน STCW

• ทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
• ทำหนังสือเดินทางคนเรือ (SEAMAN BOOK)
• ตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง
• ตรวจสารเสพติด ตามที่บริษัทเรือกำหนด
• ขึ้นทะเบียนที่กรมแรงงาน
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับประเทศที่จะเดินทางไปขึ้นเรือ
• เช็คประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• ฉีดวัคซีนก่อนการเดินทาง

ขั้นตอนการเตรียมตัว และ เตรียมเอกสารก่อนการเดินทาง

หลังจากสัมภาษณ์งานกับทางบริษัทเรือผ่าน ผู้สมัครจะมีเวลา 2-3 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และบริษัทเรือที่ทำการว่าจ้าง ผู้สมัครจะต้องพร้อมลงเรือหลังจากมีการตอบรับท่านเข้าทำงาน

ทางบริษัทจะเป็นผู้ดูแล และเตรียมความพร้อมเพื่อมั่นใจว่า เอกสารที่ต้องใช้ประจำตัวท่าน มีความถูกต้องตามข้อกำหนดของการขึ้นไปทำงานบนเรือสำราญ

นอกเหนือจากนั้นทางบริษัทเรือเองจะเป็นผู้ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่านเตรียมพร้อมทำงานบนเรือ

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-255-2240 , 061- 9699687