เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายธนากร ผาจวง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนของทางวิทยาลัยฯ ในนามสาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก

เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาด “แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น” (ประเภทประชาชนทั่วไป นิสิต/นักศึกษา/และประชาชนทั่วไป)

ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น จากผู้ร่วมเข้าแข่งขันในจังหวัดขอนแก่น ผลการประกวดได้ประกาศผลให้นักศึกษาวิทยาลัยฯเราผ่านเข้ารอบ 1 ใน 4 ของจังหวัดโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ผู้อำนวยการงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวชื่นชมในผลงานครั้งนี้