โครงการจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและแสดงผลงานทางวิชาการ

โครงการจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและแสดงผลงานทางวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านม่วง จ.ขอนแก่น 2 […]

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด […]

แผนกช่างก่อสร้างโยธา ชนะเลิศอันดับ 1 โครงสร้างไม้ไอศครีมวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกช่างก่อสร้างโยธา ชนะเลิศอันดับ 1 โครงสร้างไม้ไอศครีมวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง […]

โครงการอบรมแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก

โครงการอบรมแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 และการพัฒนางานวิจัยในสถานศ […]

คณะผู้บริหารเยี่ยมชม นักองค์การนักวิชาชืพในอนาคตแห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหารและคณอาจารย์จากวิทยาลัยโนโลยีไทย-อินโดจีน จังหวัดนครพนม เข้าเยี่ยมชม นักศึกษาวิทยาลัยเท […]