กิจกรรมมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชาธิปไตย ในสถานศึกษา


กิจกรรมมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชาธิปไตย ในสถานศึกษา การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่นAuthor : Admin

อาจารย์ประจำหมวดวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น