วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาและคณะครูสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาอิเล็กทรอนิกส์


วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาและคณะครูสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ต่าง “ระดับ 4 ดาว” ซึ่งเป็นผลงานในระดับที่มีคุณภาพในกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี โดยมีผลงานที่ได้รับการติดดาวทั้งหมด 13 ชิ้นงาน จากที่เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 60 ชิ้นงาน

#วิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือAuthor : Admin

อาจารย์ประจำหมวดวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น