ชนะเลิศอันดับ 1 ผู้ยิงปืนเจเกอร์ขนาด .22 นิ้ว ในการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นศท. หญิง อังคณา บุตรสนาม เป็นผู้ยิงปืนเจเกอร์ขนาด .22 นิ้ว ชนะเลิศอันดับ 1 ชั้นปีที่ 1 ประเภทหญิงกลุ่มวันพฤหัสบดี

ในการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23

 Author : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น