ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอาชีวะรุ่นใหม่ ใส่ใจการเงินพอเพียง


เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอาชีวะรุ่นใหม่ ใส่ใจการเงินพอเพียง กับธนาคารแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานครAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น